A fork in the road

VallixTorix's plans and actions

Have the fight at the gate. Be there just me plus warrior dudes as bodyguard in case shit hits the fan. Have sorceress on standby, the moment there's a glimpse of Den Dokker playing foul she summons the mists at my location.
Sister is free to hunt the Dreamer and do her thing. I have Always trusted her automatous decisions, I will keep doing so.
Invoke the favor from the private investigator. His task will be to ensure that Den Dokker does not cheat and I can open the gate.

Herald's declaration:

"In the name of the King of Gaul and frost. You are hereby summoned to uphold upon your debts of favor. In the words of the mightiest Warrior these lands have seen, are seeing and will be seeing: 'I assign you to ensure that the ripe filth by name of Den Dokker does fight fairly in our upcoming duel. To ensure that I shall open my gate and reclaim the land that was rightfully mine since times before you were born. Call upon Andraste, beg her for victory. For if you fail in this, no Ankou will be skilled enough to collect what tatters I leave of your soul."

Translation:

"In naam van de Koning der Gallïers, heer van het Gravensteen en ridder van Winter. U bent hierbij opgeroepen om uw schulden in te lossen en uw verplichtingen in te vullen. In de woorden van de machtigste krijger die deze landen gekend heeft, kent en zal kennen: In het komende duel tussen de dienaar van de Hof en het schorem genaamd den Dokker, bent u ten laste gelegd om enig vuil spel aan de kant van de laatsgenoemde te vereidelen. U bent opgeroepen om ervoor de zorgen dat deze vuile haai niet zal verhinderen dat het portaal geopend zal worden, zodat ik het land kan opeisen dat bij recht het mijne is. Aanroep Andraste, bid haar voor overwinning, smeek voor haar zegening, want indien u zou falen, zal niets verhinderen dat ik je ziel en lichaam aan stukken rijt, totdat geen Ankou ooit nog een fragment zou kunnen vinden!

A fork in the road

Shadows of Ghent: The Grip of Winter samuel_huylebroeck samuel_huylebroeck